Hành động có thể thực hiện đối với các quy tắc quảng cáo trên Facebook

Bạn có thể tạo các quy tắc tự động thay đổi chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo của mình hoặc gửi thông báo khi chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn đáp ứng các điều kiện của quy tắc. Và khi bạn tạo quy tắc cho quảng cáo Facebook của mình, bạn có thể chọn hành động thực hiện khi nó đáp ứng các điều kiện của bạn, chẳng hạn như tự động tắt quảng cáo hoặc điều chỉnh ngân sách của bộ quảng cáo của bạn. Đây được gọi là các hành động có thể thực hiện trên một quy tắc hành động.

Các hành động thực hiện trên quảng cáo

Các hành động thực hiện trên quảng cáo
Tùy chỉnh các hành động trên Facebook Ads

Tắt chiến dịch/nhóm quảng cáo/quảng cáo: Tắt chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.

Bật chiến dịch/nhóm quảng cáo/quảng cáo: Bật quảng cáo dựa trên quy tắc bạn đặt ra.

Chỉ gửi thông báo: Gửi thông báo cho chính bạn hoặc người khác trên tài khoản quảng cáo khi quy tắc thực hiện thay đổi cho quảng cáo.

Điều chỉnh ngân sách: Tăng hoặc giảm ngân sách hàng ngày hoặc trọn đời của nhóm quảng cáo.

Điều chỉnh giá thầu thủ công: Tăng hoặc giảm giá thầu của nhóm quảng cáo. Hành động này chỉ hoạt động với quảng cáo có giá thầu thủ công.

Mở rộng quy mô ngân sách/giá thầu: Điều chỉnh ngân sách hoặc giá thầu dựa trên quy tắc bạn đặt ra. Ví dụ: bạn có thể đặt quy tắc để tăng giá thầu theo trường mục tiêu. Chẳng hạn như Chi phí trên mỗi lượt cài đặt ứng dụng di động. Trong trường hợp này, giá thầu sẽ tự động điều chỉnh theo mức chi phí trên mỗi lượt cài đặt ứng dụng di động mà bạn mong muốn.

Sau khi chọn hành động cho quy tắc của mình, bạn có thể chọn điều kiện kích hoạt quy tắc.

Cách tạo quy tắc tự động

Cách tạo quy tắc tự động

Chọn hoạt động, tùy chỉnh nhận thông báo

Nhấp để chọn ô bên cạnh chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo mà bạn muốn áp dụng quy tắc.

Chọn menu thả xuống Quy tắc và chọn Tạo quy tắc mới.

Một cửa sổ mới sẽ xuất hiện để bạn thiết lập quy tắc. Tạo Quy tắc tùy chỉnh hoặc chọn Giảm tình trạng chồng chéo

đấu giá để mở mẫu quy tắc có các điều kiện và hành động được đề xuất.

Chọn Tiếp.

Trong menu thả xuống Hành động, hãy chọn điều mà bạn muốn quy tắc thực hiện khi chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.

Nếu tạo Quy tắc tùy chỉnh, bạn hãy chọn điều kiện kích hoạt quy tắc rồi nhấp vào Thêm. Để thêm điều kiện khác, hãy nhấp vào +.

Bạn cũng có thể điều chỉnh thời lượng; và khoảng thời gian phân bổ cho quy tắc tùy chỉnh. Nếu bạn muốn theo dõi số lượng hành động được thực hiện đối với quảng cáo trong một khoảng thời gian cụ thể. Hãy nhấp vào Thay đổi khoảng thời gian phân bổ; và chọn khoảng thời gian phân bổ cho lượt xem và lượt click.

Xác nhận loại thông báo mà bạn muốn nhận. Bạn luôn nhận được thông báo về quy tắc trên Facebook nhưng bạn có thể nhấp vào ô Email nếu cũng muốn nhận email.

Nhập tên cho quy tắc rồi chọn Tạo. Giờ đây, quy tắc của bạn đã hoạt động và bạn có thể theo dõi tất cả hoạt động của quy tắc trong Quy tắc tự động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em :)